GIÊ-XU NGỰ CÙNG, ẤY NƠI THIÊN CUNG – Ms Lê Quang Thanh tôn vinh Chúa

GIÊ-XU NGỰ CÙNG, ẤY NƠI THIÊN CUNG – Ms Lê Quang Thanh tôn vinh Chúa

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.