ĐOÁN XÉT – (Ma-thi-ơ 7:1-5) – Ms Võ Minh Bảo Ngọc

Leave a Reply