GIÊ-HÔ-VA CHÚA ĐẮNG CHỮA LÀNH – Chồng truyền đạo Đinh Thị Lạc tôn vinh Chúa

GIÊ-HÔ-VA CHÚA ĐẮNG CHỮA LÀNH – Chồng truyền đạo Đinh Thị Lạc tôn vinh Chúa

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.