LỘT BỎ VÀ MẶC LẤY (Rô-ma 13:8-14) – TIMOTHE

[ipages id="80"]

Leave a Reply