TÌNH CHÚA BAO LA (Giai điệu Trống cơm – Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) – Ms Diệp Tân Châu tôn vinh Chúa

Leave a Reply