Tri ân Gđ cô Tâm Smith đã giúp đỡ tài chính cho: Tđ Trương Hữu Tâm, Tđ Đinh Thị Lạc và Gđ Tđ Đinh A Ra

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.