CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH (Rô-ma 12:1) – TIMOTHE

[ipages id="68"]

Leave a Reply