Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH CỦA MS KSOR NOM CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ MUA 1 GUITAR THỜ PHƯỢNG CHÚA TRONG GIỜ NHÓM

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH CỦA MS KSOR NOM CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ MUA 1 GUITAR THỜ PHƯỢNG CHÚA TRONG GIỜ NHÓM

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh do Ms Ksor Nom quản nhiệm cần tài chính để mua 1 cây Guitar cho Hội Thánh thờ phượng.

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.