Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH DĨA Ở HT SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ MUA ĐIỆN THOẠI MỚI

Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH DĨA Ở HT SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ MUA ĐIỆN THOẠI MỚI

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Ms Đinh Dĩa ở HT Sơn Hà, Quảng Ngãi có tài chính để mua 1 chiếc điện thoại thay thế cho điện thoại cũ.

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

1 Comment

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.