Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH NÚI Ở HT SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ MUA ĐIỆN THOẠI MỚI (ĐIỆN THOẠI TRỊ GIÁ 100 USD)

Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH NÚI Ở HT SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ MUA ĐIỆN THOẠI MỚI (ĐIỆN THOẠI TRỊ GIÁ 100 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Ms Đinh Núi ở HT Sơn Hà, Quảng Ngãi có tài chính để mua 1 chiếc điện thoại thay thế cho điện thoại cũ.

Tổng cộng:  2 300 000 VNĐ = 100 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.