Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH K LẾT CÓ TÀI CHÍNH ĐỂ LÀM LẠI CỬA NHÀ BẾP (Tổng cộng: 260 USD)

Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH K LẾT CÓ TÀI CHÍNH ĐỂ LÀM LẠI CỬA NHÀ BẾP (Tổng cộng: 260 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Ms Đinh K Lết ở HT Sơn Hà, Quảng Ngãi cần tài chính để sửa lại cửa nhà bếp.

Tổng cộng: 6 000 000 VNĐ = 260 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.