Cầu thay cho vấn đề: PHU NHÂN MS DIỆP TÂN CHÂU ĐANG BỊ BỆNH

Cầu thay cho vấn đề: PHU NHÂN MS DIỆP TÂN CHÂU ĐANG BỊ BỆNH

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Phu nhân Ms Diệp Tân Châu đang bị bệnh.

Xin Chúa chữa lành cho con dân Chúa theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.