Tri ân: CÔ ĐỖ NGỌC PHƯỢNG ĐÃ GIÚP ĐỠ MS ĐINH K LẾT PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 868 USD

Việt Nam 3/6/2022

Kính gởi HT Greensboro & ân nhân quý mến!!!

     Trước hết thay cho HT Giê-rê-mi xin gởi lời chào thăm đến HT Greensboro cùng ân nhân: cô Đỗ Ngọc Phượng trong danh Chúa Giê-xu, kính chúc cô và gia đình luôn được sức khỏe, đầy ơn Chúa ban, để phụng sự Chúa, trong công tác Ngài giao trên  đất.

Kính thưa quý vị!

Bởi dòng huyết tha tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà hết thảy chúng ta được làm anh em với nhau.

“Hãy hằng có tình yêu-thương anh em. Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên-sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược-đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ.”

(Hê-bơ-rơ 13:1-3)

Thay cho HT Giê-rê-mi xin dâng lời cảm ơn ChúaTri Ân cô Đỗ Ngọc Phượng trong tình yêu của Chúa đã giúp đỡ phương tiện đi lại cho Ms Đinh K Lết (1 xe Mô-tô 2 bánh).

Tổng cộng: 20.000.000 VNĐ = 868 USD

Bức thư này muốn gởi lời cảm ơn chân thành đến Cô Đỗ Ngọc Phượng.

Nguyện xin Đức Chúa Trời luôn ban phước dư dật trên cô Đỗ Ngọc Phượng cùng gia đình yêu thương của cô, để cô cùng với gia đình luôn tiếp tục làm nhiều việc cho Chúa, đem vinh hiển về cho danh của Ngài.

Leave a Reply