Cầu thay cho vấn đề: ANH NGUYỄN TAO PHÙNG CẦN CẦU NGUYỆN VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỂ CHỮA BỆNH (Tổng cộng: 1500 USD)

Cầu thay cho vấn đề: ANH NGUYỄN TAO PHÙNG CẦN CẦU NGUYỆN VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỂ CHỮA BỆNH (Tổng cộng: 1500 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Anh Nguyễn Tao Phùng là người tôn vinh Chúa trong những chương trình Truyền giảng của HT Giê-rê-mi từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022.

Anh đã bị tai biến trong tháng 4/2022, và đã xuất viện. Trong thời gian bình phục dần, anh vẫn tham gia tôn vinh Chúa trong những chương trình Truyền giảng của HT cho đến nay. Tuy nhiên, tay trái của anh có triệu chứng teo, nên phải đi Vũng Tàu để điều trị tiếp tục trong vòng 5 tháng.

Chi phí mỗi tháng: 300 USD/1 tháng

Tổng cộng 5 tháng: 1500 USD.

Xin qúy tôi con Chúa cầu nguyện cho anh Tao Phùng.

Qúy tôi con Chúa hỗ trợ từng tháng hoặc tất cả 5 tháng.

Xin Chúa tiếp trợ cho gia đình anh Nguyễn Tao Phùng theo ý muốn của Ngài.

Hy vọng chắc chắn Chúa chữa lành trọn vẹn cho anh để anh trở về tiếp tục hầu việc Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.