Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH DĨA CẦN XÂY NHÀ BẾP

Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH DĨA CẦN XÂY NHÀ BẾP

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Ms Đinh Dĩa cần xây nhà bếp. Vì trời mưa, nhà bếp bị ướt hết, không có chỗ nấu ăn.

Tổng cộng: 15000000 VNĐ = 650 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.