Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH HỒNG PHE ĐANG THIẾU PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI (XE MÁY TRỊ GIÁ 1000 USD) ĐỂ PHỤC VỤ CHÚA

Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH HỒNG PHE ĐANG THIẾU PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI (XE MÁY TRỊ GIÁ 1000 USD) ĐỂ PHỤC VỤ CHÚA

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho: 

Ms Đinh Hồng Phe đang thiếu phương tiện đi lại (xe máy trị giá 1000 USD) để phục vụ Chúa.

Xin Hội Thánh cầu nguyện để Chúa tiếp trợ theo ý của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.