Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH KHU VỰC SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI DO MS ĐINH DĨA CẦN 4.000.000 VNĐ CHO VIỆC LÀM PHÉP BÁP TÊM CHO CÁC TÂN TÍN HỮU (5/6/2022)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở khu vực Sơn Linh, Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh Dĩa quản nhiệm cần 4000000 = 175 USD để lo việc làm phép Báp têm cho 25 tân tín hữu vào ngày 5/6/2022 sắp tới.

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Leave a Reply