Cầu thay cho: Mẹ cô Nguyễn Thị Lượng bị đau 2 chân

Cầu thay cho: Mẹ cô Nguyễn Thị Lượng bị đau 2 chân

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Mẹ của cô Nguyễn Thị Lượng: Cụ bà Nguyễn Thị Triêu – 108 tuổi – hai chân của cụ bị sưng.

Xin Chúa chữa lành và thêm sức khoẻ cho cụ bà.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.