Cầu thay cho vấn đề: GIA ĐÌNH MS ĐINH K LẾT ĐANG CẦN 870 USD ĐỂ CON GÁI MS (CÔ ĐINH THỊ THẢO) PHẪU THUẬT LẦN 2 VÌ VẾT PHẪU THUẬT LẦN TRƯỚC BỊ NHIỄM TRÙNG

Cầu thay cho vấn đề: GIA ĐÌNH MS ĐINH K LẾT ĐANG CẦN 870 USD ĐỂ CON GÁI MS (CÔ ĐINH THỊ THẢO) PHẪU THUẬT LẦN 2 VÌ VẾT PHẪU THUẬT LẦN TRƯỚC BỊ NHIỄM TRÙNG

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho: 

Cô Đinh Thị Thảo (con gái Ms Đinh K lết) đang phải nằm viện tại bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi. Cô không sinh con được, vì vậy đã phẫu thuật để lấy con. Nhưng chỗ phẫu thuật bị nhiễm trùng. Cô đang chuẩn bị mổ lần thứ hai. Tuy nhiên gia đình cô đang thiếu tài chính để phẫu thuật lần thứ 2. Tổng cộng: 20 000 000 VNĐ = 870 USD.

Xin Hội Thánh cầu nguyện để Chúa tiếp trợ theo ý của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.