Cầu thay cho vấn đề: XIN HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN CHO ĐINH BAO – 1 TÍN HỮU NGHÈO TRONG HỘI THÁNH CỦA MS ĐINH DĨA (SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI)

Cầu thay cho vấn đề: XIN HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN CHO ĐINH BAO – 1 TÍN HỮU NGHÈO TRONG HỘI THÁNH CỦA MS ĐINH DĨA (SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI)

 

Xin Hội thánh cầu nguyện cho 1 tín đồ nghèo khổ: Đinh Bao ở Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh Dĩa quản nhiệm. Ông không có vợ con, hay họ hàng. 

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho Chúa thương xót, giúp đỡ ông trên cuộc sống tạm bợ này.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.