Hãy kêu cầu Ta,
Ta sẽ trả lời cho;
Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết
.

(GIÊ-RÊ-MI 33:3)

Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ,
Sẽ gặt hái cách vui mừng.
Người nào vừa đi vừa khóc
đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.

(Thi thiên 126:5, 6)

ÔNG BÀ MỤC SƯ
VÕ ĐỨC HÒA

Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay

(Châm ngôn 29:18)

QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH

Previous
Next

THỜ PHƯỢNG TRONG ZOOM

ID: 6783214567 - MK: 123456

EMAIL

hoithanhgieremi333@gmail.com

THỜI GIAN THỜ PHƯỢNG

Thứ 2 - Chúa nhật

GIỜ THỜ PHƯỢNG CHÚA

Thời gian thờ phượng Chúa Hội Thánh Giê-rê-mi thứ 2 - thứ 7
Mỹ Châu
06h00 a.m - 09h00 a.m
Âu châu
12h00 a.m - 03h00 p.m
Á Châu
06h00 p.m - 09h00 p.m
Chúa nhật thờ phượng Chúa
Hội Thánh Giê-rê-mi từ 9h30 p.m - 11h p.m

GIỚI THIỆU

HỘI THÁNH GIÊ-RÊ-MI


5 năm lịch sử (2017-2022)

Ông bà Mục sư Võ Đức Hoà, Quản Nhiệm Hội Thánh Báp-Tít Việt-Nam Greensboro, thuộc Báp-Tít Nam Phương Hoa Kỳ, (SBC) đã thành lập Hội Thánh Năm 1986 cho đến ngày nay 2022.

KHỐI TRUYỀN GIÁO

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi,
thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép,
và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem,
cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Công vụ các sứ đồ 1:8

TRUYỀN GIẢNG
CHỨNG ĐẠO

Cô Thanh Vân
Bà Mục sư Võ Đình Chánh

ĐT: 0343053720

HUẤN LUYỆN CHĂM SÓC

MsNc.
Nguyễn Chính

ĐT: 0986998524

THĂM VIẾNG

Mục sư
Võ Đình Chánh

ĐT: 0924937041

DÂNG HIẾN

Đức Chúa Trời yêu mến kẻ dâng hiến cách vui lòng

BAN TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN TIỀN VNĐ

Ngân hàng: Vietcombank
Số TK: 0011004028896
  • Tên TK: Bui Van Thuan
  • Điện thoại: 0835777979
  • Zalo: 0835777979
VN ĐỒNG

ACCOUNT USA DOLLAR

Bank:: Vietcombank
Account Number: 1026543207
  • Account Name: Bui Van Thuan
  • Swift Code: BFTVVNVX
USA DOLLAR

Mục sư
Bùi Văn Thuần

ĐT: 0835777979

MC
Trần Hiếu Phương Dung

ĐT: 0985537174

Thầy
Võ Đức Anh

ĐT: 0777715033

BAN TƯƠNG TẾ XÃ HỘI

MẠNH THƯỜNG QUÂN

 

KHẢI TƯỢNG
CỦA CHÚNG TÔI

“Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung;
và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng
như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”


——– (Đa-ni-ên 12:3) ——–

Liên lạc

hoithanhgieremi333@gmail.com

011681
Visit Today : 21
Visit Yesterday : 18
This Month : 412
This Year : 2567
Total Visit : 11681
Hits Today : 28
Total Hits : 16663